HomeSitemapMailToHome
Velkommen > Historie

 
Sitemap
Print version


Login
Sidst opdateret:
21/08 2017 15:56:59

 

HistorieHaven på Lundgården i 1915.


Familien Bie på Lundgården med det nye stuehus i baggrunden.


Ejnar Bie (til venstre) i samtale med ukendt person. 


Lundgården efter 1914.


Stuehuset på Lundgården i 30'erne.


Luftfoto af Lundgården i 1937. 


Luftfoto af Lundgården i 1937.


Interview med Jens Bach Laursen, på markedspladsen i Løgstør til byfesten "Land og by" i 1947:


Lundgård anno 1900

Lundgård blev oprettet i 1700-tallet som en ladegård under herregården Bjørnsholm, men først i 1859 blev det en selvstændig ejendom, da gårdens forpagter P.A. Bie købte den ved auktion. Gården omfattede godt 300 ha, herunder Fredskoven "Lunden." I 1914 og 1918 blev der til udstykning frasolgt 80 ha, på hvilket areal, der oprettedes 8 husmandsbrug.Lundgård anno 1900

I 1939 købte Jens Bach Laursen Lundgård, som da havde et samlet areal på 236 ha, deraf 105 ha ager, 41 ha eng, 88 ha skov og 2 ha have og gårdsplads. Den nye ejer omlagde driften og i 1952 byggedes en kostald, der blev lejet ud til staten til afkomstprøvestation. Det var den største afkomstprøvestation i landet og der var plads til 80 køer.Lundgård anno 1960

Gården var kontraktligt forpligtet til at passe dyrene og skaffe foderet, men staten havde en kontrolassistent på gården.
I 1941 erhvervede Jens Bach Laursen - sammen med en fætter - den nærliggende Ørndrup Hovedgård, men efter to år trak han sig ud af kompagniskabet for at koncentrere sig om driften af Lundgård.Lundgård anno 1975

Jens Bach Laursen (født 1894) døde i 1959, og den yngste søn i søskendeflokken, Aksel Bach Laursen, overtog Lundgård.
I 1973 ophørte prøvestationen, og stalden blev udvidet til 120 køer og en stald til ungdyrene blev opført. Der blev også etableret en større sobesætning. Der var et betydeligt folkehold på gården, som blev suppleret med 4-5 mand i skoven og savværket. I 1978 besluttede Aksel Bach Laursen at sætte køerne ud, og de sidste køer forlod gården i 1981. Efter salget af skoven i 1983 blev Lundgård en planteavlsgård.Lundgård anno 1991

Stuehuset er opført i 1914.
Den store lade fra 1896 skal fornyes, da den tog megen skade efter stormen først på året, 2005.
Kostalden fra 1952 er ombygget i 1990 til drægtige søer, og hvor den gamle hestestald med elevværelserne lå, blev der i 1997 opført et maskinhus på 1200 m2. 
Et maskinhus fra 1958 bruges til sortercentral og kølehus for kartoflerne.


Lundgård anno 2000

Per Bach Laursen køber i 1990 halvdelen af Lundgård i som led i et glidende generationsskifte. Pers yngre bror Jesper er på dette tidspunkt ansat på Lundgård, og fortsætter i tæt samarbejde med Per og faren Aksel med at drive Lundgård. Per og Brith bor i vestfløjen af stuehuset fra 1991 - 1998, samtidig med at stuehuset bebos af Pers forældre.  I 1998 bygger Pers forældre hus i nærheden af gården, og derefter fuldføres generationsskiftet og Per og Brith flytter ind i stuehuset.  


Lundgård anno 2012

Lundgården d. 6 december 2012

Ejere af Lundgaard:

(1722-1732) Anders Mortensen Kjærulf

(1732-1737) Peder Thøgersen de Lasson

(1737-1756) Mathias Pedersen de Lasson

(1737-1759) Slægten Rosenkrantz de Lasson

(1737-1808) Peder Mathiasen Rosenkrantz de Lasson

(1808-1809) Slægten Rosenkrantz de Lasson

(1809-1828) Jahan Caspar de Mylius

(1828-1859) Den Danske Stat

(1859-1876) P.A.Bie

(1876-1888) Enke Fru Grandjean gift Bie

(1888-1902) Christian Bie

(1902-1913) Enke fru H. Vilstrup gift Bie

(1913-1939) Ejnar S. Bie

(1939-1959) Jens Bach Laursen

(1959-1990) Aksel Bach Laursen

(1990-1998) Aksel Bach Laursen/ Per Bach laursen

(1998-       ) Per Bach Laursen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MailTo